Elnätföretagen motverkar lusten att spara el

Kraftledningsrally

Efter installation av bergvärmepump för ett par år sedan minskade vår elförbrukning med ca 40% och vi förbrukar nu ”bara” drygt 14 500 kWh per år. Av omsorg om vår miljö och vår egen ekonomi skulle det givetvis vara bra att kunna sänka förbrukningen ytterligare. Det är dock inte så lätt utan att börja förändra vårt beteende i stort och när man räknar lite på siffrorna i elräkningen blir det uppenbart att man måste spara väldigt mycket för att det skall få någon ekonomisk effekt.

Framförallt är det elnätavgifterna som är svåra att göra så mycket åt. Vi betalar för elnätet:

3900 kr per år i fast avift
15,50 öre/kWh rörlig avgift, dvs ca 2250 kr per år
Totalt alltså ca 6150 kr per år.

Den fasta delen utgör alltså ca 63%. Det gör att en minskad förbrukning bara slår igenom till ca en tredjedel på fakturan. Om vi minskar vår förbrukning med 10% sparar vi alltså bara 225 kr eller 3,7% per år. Gör vi en jätteansträngning och minskar förbrukningen så mycket som 25% blir besparingen bara 563 kr eller 9,1%.

Elnätföretagen kanske inte VILL att vi skall spara? Deras rörliga kostnader per överförd kilowatt-timma på marginalen borde rimligen vara väldigt låg – i princip bara kostnaden för överföringsförluster, alltså den ström som försvinner på vägen på grund av motstånd i ledningar etc.

Gör man motsvarande beräkning på energikostnaden (”elhandelskostnaden”) så blir den fasta delen bara drygt 2,2%, så där märks besparingen mycket bättre.

Oavsett hur mycket eller lite resultat en besparing ger i plånboken så är ju dock varje sparad kilowatt-timma en kilowatt-timma som inte behöver produceras, så miljövinsten får vi iallafall. Tur att vi tycker sånt är viktigt också!

 

Dag 13 i #blogg100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *