Flyg med mossiga värderingar

Igår flög jag Göteborg – Stockholm och kunde inte låta bli att fundera över hur piloten presenterar sig och besättningen. Han presenterade sig själv och sin manlige styrman med för och efternamn, medan den kvinnliga personalen i kabinen bara presenterades i samlad grupp med förnamn.

Är det ett gammaldags stereotypt tänkande kring vem som står högst i rang ombord eller ännu värre synen på män och kvinnor som skiljer sig? I mina ögon kör piloterna en upphottad buss, medan personalen i kabinen står för hela kundupplevelsen. Det är de senare som är viktigast för oss passagerare och de borde åtnjuta minst samma rang och respekt som sina kollegor längst fram.

Dags för flyget att ta sina värderingar in i 2000-talet?!

 

Dag 33 i #blogg100

3 reaktioner till “Flyg med mossiga värderingar”

  1. Bara en parentes, det brukar låta likadant när det är manlig kabinpersonal och kvinnliga piloter. Jag tror det är en ganska rimlig psykologi bakom det, som inte har med hierarki utan bara med olika rollfördelning att göra. Vi ska ha en relation till de som kör bussen och en annan, mer familjär, med de som vi delar kabinen med.

    1. Intressant iakttagelse, jag flyger för lite för att ha statistiskt underlag att luta mig mot. Jag hoppas du har rätt om relationerna, även om jag ändå tycker skillnaden i tilltal är lite märkligt.

      1. Jag håller med att det ändå är märkligt! Hierarki är en form av rollfördelning där rollerna har tydlig över- och underordning. I Joakim Jardenbergs presentation av rollfördelningen värderas rollen ”framföra transportmedlet” som ”ofamiljär” vilket renderar en formell presentation med för- och efternamn, medan rollen ”vistas i samma utrymme som passagerarna” värderas som ”familjär” och renderar en informell presentation med bara förnamn. Varför skulle det inte gå att ha en familjär relation med personer som presenteras med både för- och efternamn? Eller för att vända på steken, varför måste vi veta efternamnet på förarna om vi inte behöver känna till kabinpersonalens?

Lämna ett svar till Stefan Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *